เครื่องสนามกลางแจ้ง

สำหรับโรงเรียน

เพิ่มพื้นที่ความสนุกให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ดีขึ้น

ด้วยเครื่องเล่นสนามที่ให้มากกว่าความสนุก

เครื่องสนามกลางแจ้ง

สำหรับโรงเรียน

เพิ่มพื้นที่ความสนุกให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ดีขึ้น ด้วยเครื่องเล่นสนามที่ให้มากกว่าความสนุก

เครื่องเล่นสนามพลาสติก

เครื่องเล่นสนามพลาสติก

ชุดเห็ดชิงช้าคู่

พิเศษ 67,000.-

ขนาด 230x500x360 ซม.

ชุดฟักทองชมพู

พิเศษ 36,900.-

ขนาด 200x200x230 ซม.

ชุดมิวสิคแรบบิท

พิเศษ 51,000.-

ขนาด 190x430x250 ซม.

ชุดยูนิคอร์นลิง

พิเศษ 90,000.-

ขนาด 230x540x310 ซม.

ชุดปลาปักเป้า

พิเศษ 275,000.-

ขนาด 290x420x300 ซม.
.

ชุดฐานทัพจรวด

พิเศษ 289,000.-

ขนาด 400x780x300 ซม.

เครื่องเล่นสนามโมเดลไม้

เครื่องเล่นสนามโมเดลไม้

ชุดทรีเฮ้าส์2

พิเศษ 229,000.-

ขนาด 220x600x400 ซม.

ชุดสวนคิตตี้

พิเศษ 195,000.-

ขนาด 350x680x380 ซม.

ชุดปิรามิดกระต่าย

พิเศษ 199,000.-

ขนาด 500x720x380 ซม.

ชุดกระต่ายน้ำตาล

พิเศษ 225,000.-

ขนาด 520x580x380 ซม.

ชุดอุโมงค์ต้นไม้

พิเศษ 235,000.-

ขนาด 300x650x400 ซม.

ชุดหมาน้อยผจญภัย

พิเศษ 251,000.-

ขนาด 400x840x380 ซม.

เครื่องเล่นสนามเสริม

เครื่องเล่นสนามเสริม

โดมปีนป่าย

พิเศษ 29,000.-

แมวฟ้าสปริงโยก

พิเศษ 7,900.-

ม้ากระดกเดี่ยว

พิเศษ 8,900.-

ชิงช้าคู่

พิเศษ 13,000.-

ขนาด 250x150x200 ซม.

ชุดชิงช้าลิงม่วง

พิเศษ 66,500.-

ขนาด 380x380x300 ซม.

ชุดชิงช้าสามสหาย

พิเศษ 95,000.-

ขนาด 380x330x260 ซม.