Concept

PLAYLATION ได้แรงบันดาลใจมาจากคำว่า PLAY + RELATIONSHIP ที่แปลว่า การเล่นและความสัมพันธ์ เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการเล่น ว่าสามารถช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งชุมชนให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้การเล่นยังมอบความทรงจำที่ดีให้แก่ผู้คน ก่อให้เกิดชุมชนที่มีแต่รอยยิ้ม มิตรภาพ และการเรียนรู้ เราหวังว่า ‘เครื่องเล่น’ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ ความทรงจำ และประสบการณ์ที่ดีแก่คุณ

ประเภทสินค้า

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
เครื่องเล่นสวนน้ำ
เครื่องเล่นเป่าลม
เครื่องเล่นในร่ม
พื้นสนาม
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณค่าที่เรามอบให้