เครื่องสนามกลางแจ้ง

โรงแรม | รีสอร์ต | ร้านอาหาร

สร้างจุดขายเพิ่มพื้นที่ความสุข ดึงดูดกลุ่มลูกค้าครอบครัว

สร้างความสนุกให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ช่วยเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

ด้วยเครื่องเล่นสนามหลากหลายรูปแบบ ลงตัวทุกตามความต้องการ

คืนทุนไว ภายใน 3 เดือน

ดึงดูดลูกค้าและกลุ่มครอบครัวเพิ่มขึ้น 40 %

เพิ่มยอดขายเท่าตัว

เครื่องสนามกลางแจ้ง

ธุรกิจ | โรงแรม

สร้างจุดขายเพิ่มพื้นที่ความสุข ดึงดูดกลุ่มลูกค้าครอบครัว

สร้างความสนุกให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ช่วยเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ

ด้วยเครื่องเล่นสนามหลากหลายรูปแบบ ลงตัวทุกตามความต้องการ

เครื่องเล่นสนามพลาสติก

เครื่องเล่นสนามพลาสติก

ชุดแอนนิมอลฟรุ้ตตี้

พิเศษ 139,000.-

ขนาด 260x630x380 ซม.

ชุดฟลาวเวอร์ลีฟ

พิเศษ 155,000.-

ขนาด 280x680x380 ซม..

ชุดอะโลฮ่าฟลาวเวอร์

พิเศษ 199,000.-

ขนาด 360x670x380 ซม.

ชุดเรือมงกุฎ

พิเศษ 245,000.-

ขนาด 480x700x450 ซม.

ชุดเรือโจรสลัด

พิเศษ 225,000.-

ขนาด 470x560x410 ซม.
.

ชุดปีนป่ายโมเดิรน

พิเศษ 241,500.-

ขนาด 350x350x220 ซม.

เครื่องเล่นสนามโมเดลไม้

เครื่องเล่นสนามโมเดลไม้

ชุดวู้ดดี้ S3

พิเศษ 95,000.-

ขนาด 300x300x230 ซม.

ชุดวู้ดดี้ S1

พิเศษ 89,000.-

ขนาด 220x250x200 ซม.

ชุดวู้ดดี้ S2

พิเศษ 95,000.-

ขนาด 250x450x280 ซม.

ชุดวู้ดดี้เฮาส์ S1

พิเศษ 110,500.-

ขนาด 230x390x350 ซม.

ชุดวู้ดดี้เฮาส์ S2

พิเศษ 119,000.-

ขนาด 350x 900×300 ซม.

ชุดวู้ดดี้เฮาส์ s3

พิเศษ 149,000.-

ขนาด 360x520x365 ซม.

เครื่องเล่นสนามเสริม

เครื่องเล่นสนามเสริม

อุโมงค์หนอน

พิเศษ 8,500.-

เสือสปริงโยก

พิเศษ 7,900.-

ตัวโน๊ตสปริงโยก

พิเศษ 11,000.-

สิงโตสปริงโยก

พิเศษ 11,000.-

หมีกระดก

พิเศษ 29,000.-

แมวเหลืองกระดก

พิเศษ 29,000.-