สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

สร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งจินตนาการไปกับ บ้านบอลเด็ก จาก PLAYLATION

เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและเรียนรู้ในทุกๆ สถานที่  เครื่องเล่นสนามในร่ม ของทางเราจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ

และจินตนาการที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคม

การเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ นอกจากนั้นทางเรามีบริการออกแบบและผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

เพื่อให้ได้ขนาด เครื่องเล่นสนามในร่ม ที่เหมาะสมตามสเปคที่คุณต้องการ

สร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งจิตนาการไปกับ ห้องบอลจาก PLAYLATION

เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและเรียนรู้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

ห้องบอลของเราจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและจิตนาการให้แก่เด็ก

เราคัดสรรลวดลายที่หลากหลายพร้อมฟังก์ชั่นการเล่นและดีไซน์ที่มากมายเพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกไปด้วยกัน

และยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคมการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ

นอกจากนั้นทางเรามีบริการออกแบบและผลิตสินค้า

ตามความต้องการของลูกค้า หรือพื้นที่ของลูกค้าเพื่อให้ได้ขนาดบ้านบอลที่เหมาะสมตามที่ต้องการ

สร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งจิตนาการ

ไปกับห้องบอลจาก PLAYLATION

เพื่อให้เด็กสามารถเล่นและเรียนรู้

ในสถานที่ที่ปลอดภัย

ห้องบอลของเราจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ

และจิตนาการให้แก่เด็ก

เราคัดสรรลวดลายที่หลากหลาย

พร้อมฟังก์ชั่นการเล่นและดีไซน์ที่มากมาย

เพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกไปด้วยกัน

และยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ

ในการเข้าสังคมการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ

นอกจากนั้นทางเรามีบริการออกแบบ

และผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

หรือพื้นที่ของลูกค้าเพื่อให้ได้ขนาดบ้านบอล

ที่เหมาะสมตามที่ต้องการ

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ทำไมต้องเรา

ทำไมต้องเรา

ทำไมต้องเรา

ประเภทสินค้า

บ้านบอล

เครื่อเล่น Soft Play

สินค้าหมวดอื่นๆ

บริการจาก Playlation

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

รีวิว

คำถามพบบ่อย

บ้านบอลเด็กสามารถติดตั้งกับพื้นที่ลักษณะไหนได้บ้าง ?

บ้านบอลเด็กจำเป็นต้องติดตั้งภายในอาคารหรือพื้นที่ปิดเพราะเป็นสถานที่เหมาะสำหรับเด็ก
ควรเน้นเรื่องความสะอาดจากสภาพแวดล้อมภายนอก

บ้านบอลของเล่นเด็กเหมาะกับเด็กอายุเท่าไร ?

สามารถให้เด็ก 5 ขวบขึ้นไปเล่นได้เพราะด้วยลักษณะของส่วนต่างๆของบ้านบอลจำเป็นต้องเริ่มมีทักษะการทรงตัว

และการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่านี้อาจะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้ และควรจำกัดอายุ

เด็กที่โตเกินกว่า10 ขวบห้ามเข้าหรือต้องแบ่งโซนแยกเพราะการเล่นที่ต่างกัน อาจเกิดอุบัติเหตุต่อเด็กคนอื่นๆ

บ้านบอลเด็ก มีอายุการใช้งานกี่ปีมีส่วนไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหม ?

อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุแต่ละชิ้นส่วน แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษจะเป็นจำพวก สไลด์เดอร์ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องรองรับการใช้งานหรือการเล่นของเด็กจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

ทั้งการชำรุด และความสะอาดต่อผู้ใช้ทั้งหมด

ธรุกิจบ้านบอลมีความโดดเด่นอย่างไรให้ต้องซื้อหรือลงทุน ?

ในปัจจุบันมีเด็กที่เกิดขึ้นเยอะ การแบ่งเบา การดูแลหรือการเรียนรู้พัฒนาการ
เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพ่อแม่และลูกๆ ทุกคน

ธุรกิจนี้จึงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าและสร้างกำไรได้ง่ายกว่า

บ้านบอลเด็กสามารถติดตั้งกับพื้นที่ลักษณะไหนได้บ้าง ?

บ้านบอลเด็กจำเป็นต้องติดตั้ง
ภายในอาคารหรือพื้นที่ปิด
เพราะเป็นสถานที่เหมาะสำหรับเด็ก
ควรเน้นเรื่องความสะอาด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก

บ้านบอลของเล่นเด็กเหมาะกับเด็กอายุเท่าไร ?

สามารถให้เด็ก 5 ขวบขึ้นไปเล่นได้
เพราะด้วยลักษณะของส่วนต่างๆ
ของบ้านบอลจำเป็นต้องเริ่มมีทักษะ
การทรงตัวและการเคลื่อนไหว
ที่คล่องตัวถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่านี้
อาจะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้
และควรจำกัดอายุเด็กที่โตเกินกว่า
10 ขวบห้ามเข้า
หรือต้องแบ่งโซนแยก
เพราะการเล่นที่ต่างกัน
อาจเกิดอุบัติเหตุต่อเด็กคนอื่นๆ

บ้านบอลเด็ก มีอายุการใช้งานกี่ปีมีส่วนไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหม ?

อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับ
ความแข็งแรงของวัสดุแต่ละชิ้นส่วน
แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษ
จะเป็นจำพวก
สไลด์เดอร์
หรือ อุปกรณ์ที่ต้องรองรับการใช้งาน
หรือการเล่นของเด็ก
จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
ทั้งการชำรุด และความสะอาด
ต่อผู้ใช้ทั้งหมด

ธรุกิจบ้านบอลมีความโดดเด่นอย่างไรให้ต้องซื้อหรือลงทุน ?

ในปัจจุบันมีเด็กที่เกิดขึ้นเยอะ
การแบ่งเบา การดูแลหรือการเรียนรู้
พัฒนาการเป็นสิ่งที่จำเป็น
ต่อพ่อแม่และลูกๆ ทุกคน
ธุรกิจนี้จึงเป็นอีกหนึ่งการลงทุน
ที่คุ้มค่าและสร้างกำไรได้ง่ายกว่า

บทความ